Prawa i obowiązki siostry zakonnej

Siostry zakonne oraz kandydatki na zakonnice muszą przestrzegać pewnych obowiązków, aczkolwiek oczywiście posiadają również wiele praw, dostosowanych do klauzuli zakonu.

Celem zapoznania Państwa z podstawowymi obowiązkami i prawami obejmującymi siostry zakonne przygotowaliśmy mini przewodnik, w którym dokładnie opiszemy reguły i zasady, obowiązujące w większości polskich zgromadzeń.

Wszystkie prawa i obowiązki zakonnic oraz zakonników zawarte są w Prawie Kanonicznym i określają zakres działalności sióstr oraz dokładnie wskazują na przysługujące im prawa. Podstawą do określenia obowiązków, wynikających z faktu wstąpienia do zgromadzenia są również przepisy i zasady, zawarte w specjalnych klauzulach zakonnych, szczególnie restrykcyjnych w przypadku klasztorów zamkniętych.

Podstawowym obowiązkiem każdej siostry zakonnej jest naśladowanie Boga i dążenie do samodoskonalenia poprzez modlitwę, budowanie więzi ze wspólnotą oraz służbę Bogu i ludziom. Zakonnicy i zakonnice muszą dodatkowo szczerze kontemplować modlitwy i pisma, celem lepszego zjednoczenia z Bogiem.

Członkowie zgromadzeń zakonnych powinni również regularnie uczestniczyć w mszach świętych oraz innych nabożeństwach, odprawianych w zgromadzeniu, przyjmując również Komunię Świętą. Zakonnice, a w szczególności nowicjuszki powinny także czytać Pismo Święte, sprawować liturgię i praktykować wszystkie ćwiczenia, narzucone przez klauzurę zgromadzenia (rekolekcje, dni skupienia, udział we wspólnych czytaniach i modlitwach).

Ponadto, zakonnicy powinni mieszkać w specjalnym domu zakonnym, gdzie uczestniczyć będą zarówno w modlitwach jak i codziennym życiu wspólnoty, wypełnionym pracą i rozmyślaniami. Prawem każdej siostry zakonnej jest dodatkowo możliwość opuszczenia domu wspólnoty, jednakże wyłącznie za zgodą przełożonych, wyznaczających czas nieobecności.

Zakonnicy mają również prawo do przekazania swojego majątku czy dochodów wymienionym osobom. Mogą również sporządzić testament, ważny zarówno wobec innych członków zgromadzenia jak i osób świeckich (na przykład rodziny). Warto jednak pamiętać, iż przebywając w zakonie i nabywając rzeczy lub przedmioty, przekazuje się je automatycznie na rzecz całej wspólnoty. Od tego czasu dobra materialne stanowią dobro ogólne, dostępne dla każdego innego członka zgromadzenia.

Niektóre zgromadzenia wymagają również złożenia ślubów ubóstwa i pozbawienia kandydata wszelkich dóbr doczesnych. Co więcej, siostry zakonne powinny nosić specjalny strój zakonny, obejmujący habit oraz welon. Warto jednakże pamiętać, iż zgromadzenia, które wymagają przestrzegania określonych reguł, mają obowiązek zapewnienia członkom wspólnoty wszystkiego, co potrzebne do pracy nad własnym powołaniem. Mowa tutaj nie tylko o warunkach socjalno-bytowych, ale również o budowaniu trwałych, przyjacielskich więzi między zakonnicami, opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i miłości.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 17855 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Comet Cache: failed to write cache file for: `/prawa-i-obowiazki-siostry-zakonnej/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`.' in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/functions.php(3729): ob_end_flush() #2 [internal function]: wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(286): call_user_func_array('wp_ob_end_flush...', Array) #4 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #6 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/load.php(679): do_action('sh in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435