Rekolekcje i dni skupienia dla kandydatek

Obecnie w Polsce funkcjonuje całe mnóstwo zakonów żeńskich i męskich, zaś coraz więcej osób decyduje się na wstąpienie do zgromadzenia zakonnego, ponieważ odczuwają silne powołanie.

Celem przybliżenia Państwu, i to nie tylko kandydatkom ubiegającym się o przyjęcie do wybranego zakonu żeńskiego, ale również wszystkim tym, których interesuje codzienne życie w klasztorze, postanowiliśmy nieco przybliżyć najważniejsze kwestie, związane z często organizowanymi w zgromadzeniach tematycznymi rekolekcjami i dniami skupienia, przeznaczonych zarówno dla zakonnic z długoletnią posługą jak i dla nowicjuszek i kandydatek na siostry zakonne.

Oczywiście, zależnie od określonej reguły klasztoru lub zakonu rekolekcje organizowane są zgodnie z regulaminem i tematem. Z zasady powinny w nich uczestniczyć wszystkie siostry zakonne, zarówno przełożone jak i nowicjuszki. Takie szczególne dni są zazwyczaj okazją nie tylko do głębszego przemyślenia swojego powołania oraz solidności własnej wiary, ale również możliwością wymiany spostrzeżeń z władzami zgromadzenia oraz ciekawymi, nierzadko zapraszanymi na nie osobistościami i autorytetami Kościoła.

Nierzadko rekolekcje lub dni skupienia organizuje się również poza konkretnym zakonem. Często zgromadzenia żeńskie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach i kursach z udziałem znanych księży, zakonników czy przedstawicieli Kościoła Katolickiego. Jest to więc również okazja do poznania nowych, ciekawych i inspirujących ludzi.

Podczas organizowanych w klasztorach i zakonach żeńskich rekolekcji oraz dni skupienia nierzadko porusza się tematy związane nie tylko z wiarą czy powołaniem zakonnym lub kapłańskim, ale również odnoszące się do służby innym ludziom oraz zgromadzeniu. Często tematami takich zjazdów i prób mogą być również konkretne reguły zakonne, których przestrzegać muszą poszczególne zgromadzenia.

Warto również w tym miejscu dodać, iż nierzadko rekolekcje dla kandydatek na siostry zakonne oraz nowicjuszek  kończone są specjalnymi testami, podczas których sprawdza się nie tylko wiedzę ale i powołanie zakonnic. Egzaminy takie mogą stanowić także solidną podstawę do przedłużenia nowicjatu lub przyspieszenia złożenia ślubów posłuszeństwa (o tym mówiliśmy już w poprzednich artykułach – o warunkach, które należy spełnić, by ubiegać się o wstąpienie do zakonu żeńskiego).